กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาติบน-วังโศก ม.7

ประกาศ อบจ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาติบน - วังโศก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สายธรรมชาติบน-วังโศก ม.7.pdf (656.57 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด