กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคประสิทธิ์-บางปรง หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สายนาคประสิทธิ์-บางปรง ม.2.pdf (669.32 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด