กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ชุมแสง ม.3 ต.แสนตุ้ง

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลแสนตุ้ง เชื่อมซอยผาเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอขาสมิง จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา ซอยชุมแสง ม.3.pdf (547.4 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด