กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานฯ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว้าง บริเวณสะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 297 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ตาแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างหลังคาคลุมสะพาน.pdf (618.28 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด