กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2)

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณยุทธการชำราก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวก 600 เมตร หนา 0.12 เมตร และทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 425 เมตร พร้อมราวกันตกยาว 180 เมตร (ตาแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยุทธการชำราก (ระยะ 2).pdf (677.79 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด