กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม

ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 2 บ้านสระใหญ่ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาย 24 เมตร (ตาแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลานกีฬาอเนกประสงค์.pdf (698.18 KB)

https://t.me/pump_upp

กลับไปยังรายบอร์ด