กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

กะปิเกาะช้างแม่ระเบียบ

ประวัติความเป็นมา
กะปิ เป็นอาหารพื้นบ้านที่รู้จักกันมาช้านาน ใช้ประกอบอาหารพื้นบ้าน หรือเป็นอาหารหลักของชาวบ้าน นิยมนำมาทำอาหาร เช่น น้ำพริกกะปิรับประทานกับผักและนำมาเป็นส่วนประสมของน้ำพริกแกง  แต่เดิม การทำกะปิจะทำเพื่อรับประทานภายในครอบครัว ในอดีตการหาเคยจะแจวเรือออกไปหา และเคยที่ได้จะนำมาหลักอัดโอ่งมังกรและตักใส่ถุงขาย ค่าใช้จ่ายก็น้อยตาม แต่ในปัจจุบันการหาเคยต้องใช้เรือที่มีขนาดใหญ่ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปริมาณของเคยจึงมีมากพอที่จะจำหน่าย และได้นำออกจำหน่ายไปยังที่ต่าง ๆ เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และได้พัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันการหมักอัดได้พัฒนามาใส่เป็นถังที่ใหญ่สำหรับเก็บไว้ในปริมาณที่มาก และการจำหน่ายก็บรรจุลงในกล่องพลาสติก มีการรับรองคุณภาพ ใช้เทียนราดหน้าป้องกันกลิ่น และสะดวกต่อการเดินทาง
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
๑) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2547 ระดับ 2 ดาว
๒) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 ระดับ 4 ดาว
๓) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 3 ดาว
๔) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555 ระดับ 5 ดาว
๕) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.)
๖) ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อแบ่งระดับของระบบการบริหารจัดการ มจก.ระดับดี 5 หมวด จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์กับชุมชน
ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบภายในชุมชน ใช้แรงงานในชุมชน ผลิตโดยคนในชุมชน ด้วยวิธีการที่เป็นภูมิปัญญาภายในชุมชนเอง รวมถึงน้ำเคยที่เหลือจากการหมักจะนำไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือนำไปเคี่ยวจนหอมบรรจุขวดขายอีกทีหนึ่ง เศษที่เหลือจากการทำความสะอาดเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับพืช ต้นไม้ ทำให้เจริญงอกงามดีมาก อีกทั้งมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชน การบริจาคทำบุญ
กระบวนการผลิต
วัตถุดิบและส่วนประกอบ
๑) วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
1.1 เคยสด
1.2 เกลือ
๒) อุปกรณ์
2.1 ถังสำหรับหมักเคย
2.2 ครกขนาดใหญ่ หรือเครื่องโม่
2.3 กล่องพลาสติกสำหรับใส่กะปิ หรือ โหลแก้ว
ขั้นตอนการผลิตกะปิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักเคย หรือกุ้งกับเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสม สีของกะปิที่เป็นสีธรรมชาติของกะปิ เช่น สีเทาอมชมพู สีม่วงเทา สีม่วงแดง สีน้ำตาลอมแดง ซึ่งเป็นสีของกุ้งเคยชนิดนั้น ๆ กลิ่นที่ได้จะหอมหวาน ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นฉุน รสชาติจะกลมกล่อมไม่เค็มเกินไป ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการผลิต ดังนี้
๑) นำเคยสดที่ล้างทำความสะอาดแล้ว จำนวน 100 กิโลกรัม ต่อเกลือ 12 กิโลกรัม
๒) ผสมเกลือและเคยให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืน
๓) นำมาตากแห้งด้วยแสงแดดตามที่ต้องการ ซึ่งอยู่ที่ความชำนาญโดยไม่มีเครื่องมือวัดความแห้ง
๔) นำเคยแห้งที่ตากแดดมาโม่หรือตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน อาจโม่หยาบบ้าง ละเอียดบ้างตามที่ลูกค้าต้องการ การตำจะมีสีสวยกว่าการโม่บดด้วยเครื่อง
๕) อัดลงถังให้แน่น ใช้ถุงพลาสติกปิดหน้า โรยปิดทับด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้นานอีก 6 เดือน เพื่อให้เกิดความหอมตามมาตรฐาน
๖) จัดจำหน่ายโดยบรรจุในกล่องพลาสติกหรือโหลแก้ว ตามปริมาณ
๗) ติดป้าย โดยติดให้ถูกต้องและวางในมุมที่เหมาะสม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
๑) ต้องมีความละเอียดและสะอาดในการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของกะปิ คือ เนื้อเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน สีแดงสวย กลิ่นหอมหวาน ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปน
๒) คุณภาพของกะปิเนื้อแน่น สะอาด ราดหน้ากะปิด้วยเทียน กล่องบรรจุไม่ชำรุด ปิดฝาได้สนิท
๓) เคยจะต้องใช้เคยชนิดเดียวกัน เพราะถ้าใช้หลายชนิดรวมกันแล้วจะทำให้กะปิมีคุณภาพต่ำลง
๔) อัตราส่วนของเคยและเกลือต้องพอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มกะปิเกาะช้างแม่ระเบียบ
ที่อยู่ 50 2 - - ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ๒๓๑๒๐
08-1861-9748
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

กลับไปยังรายบอร์ด