กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองตราด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ประจำปี 2562 (จำนวน 3 หลัง)
ราคากลางซ่อมบ้านพัก 3 หลัง.pdf (58.08 KB)
ซ่อมบ้านเนินทราย.pdf (700.53 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด