กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติ 63_Part1.pdf (1.49 MB)
ข้อบัญญัติ 63_Part2.pdf (1.49 MB)
ข้อบัญญัติ 63_Part3.pdf (1.49 MB)
ข้อบัญญัติ 63_Part4.pdf (355.25 KB)

กลับไปยังรายบอร์ด