กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
Annual budget 2561_Part1.pdf (1.5 MB)
Annual budget 2561_Part2.pdf (1.33 MB)

กลับไปยังรายบอร์ด